CNG töltőállomás létesítésének feltételei


A CNG töltőállomások létesítését szigorú, de egyértelmű és nem betarthatatlan jogszabályok határozzák meg. Ha valaki saját földgáz töltőállomás létesítésén gondolkodik, saját telephelyén, akkor gyakorlatilag csak egy gázvezetékre, villanyáramra, és némi helyre van szüksége

Előrebocsátjuk, hogy nem várjuk el egyik ügyfelünktől sem, hogy saját maga engedélyeztesse a CNG töltőállomását. Ez a mi feladatunk, ami a szolgáltatásnak szerves része. Az alábbi információk azonban segítenek eldönteni azt, hogy melyik telephelyen, annak melyik részén üzemelhet a töltőállomás.

Ha a táblázatok gyors átnézése után úgy tűnik, hogy a helyszín a CNG töltőállomás létesítésére alkalmas, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot: műszaki kollégáink meglátogartják a kiszemelt telephelyet, megvizsgálják a gáz és a villamos energia csatlakoztatási lehetőségeit, a töltőállomás fizikai telepítésének körülményeit. Ezek után tudunk fillérre pontos ajánlatot adni Önnek a töltőállomás költségéről.
(Természetesen a jogszabályi megfelelőséget mi magunk is ellenőrizzük.)

Keressen bennünket itt: CNG Port Kft. elérhetőségei

Először is: a CNG töltőállomások engedélyezésével a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal foglalkozik. Az engedélyeztetési dokumentációt ők küldik tovább a társhatóságoknak, bevonva őket az engedélyezési folyamatba.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Weboldal: http://mkeh.gov.hu/

Nyitva tartás:
Hétfőtől - Csütörtökig: 8.30-16.00
Pénteken: 8.30-13.00

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Telefon: (1) 4585-800
Telefax: (1) 4585-814

e-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

A gázüzemű közlekedéssel foglalkozó oldal:
http://mkeh.gov.hu/muszaki/gazuzemu_jarmuvek

A CNG-vel jelenleg (2012. január) Szebedy Vajk főtanácsos foglalkozik
Telefon: (1) 4585-891
Telefax: (1) 4585-949
e-mail: mbko@mkeh.gov.hu

Mielőtt azonban a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalhoz fordulnánk a töltőállomás ügyében, érdemes elolvasni a vonatkozó rendeleteket.

CNG töltőállomások építésére, létesítésére vonatkozó jogszabályok

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

 

Mindkét rendelet megtalálható a magyarorszag.hu weboldalon:

A 26-os rendelet: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101394.140629

A 27-es rendelet: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101422.140685

 

Legfontosabb a 26-os rendelet melléklete, az Autógáz Biztonsági Szabályzat, amelyet kivonatosan itt közlünk:

 

Autógáz Töltőállomás Biztonsági Szabályzat


1. Fogalommeghatározások

1.1. Autógáz: a külön jogszabályban meghatározott fajtájú és tulajdonságú gázüzemanyag.

1.2. Autógáz töltőállomás: a belső égésű motorok gázüzemanyag tartályának töltésére szolgáló autógáz kimérő szerkezet, gázüzemanyagtároló, a töltőhely, a gázüzemanyagot szállító tartályautó lefejtőhely, a töltésre érkezett járművek fel- és elvonulására szolgáló közlekedési út, ideiglenes parkolásra szolgáló hely és a működtetéshez szükséges egyéb épület, műtárgy.

1.3. Autógáz töltő berendezés: a tároló egység és a kimérő szerkezet.

1.4. Tároló egység: a töltőállomás autógáz tárolótartálya, a hozzá tartozó csővezetékek, csővezeték szerelvényei, az üzemanyag nyomásfokozó és továbbító berendezés a kimérőszerkezet csővezetékeinek a tartály felől eső első elzáró szerelvényéig.

1.5. Kimérőszerkezet: a töltőállomáson az autógáz biztonságos kimérésére alkalmas mérőszerkezettel, egy vagy több kimérőtömlővel rendelkező berendezés.

1.6. Lefejtés: a szállítóeszközön lévő tartályból a cseppfolyós gáznak zárt rendszerben történő továbbítása a tárolótartályba.

1.7. Lefejtőhely: a szállítóeszköz számára a biztonságos lefejtés céljára megfelelően kialakított terület.

1.8. Tárolótartály: a töltőállomáson az autógáz tárolására szolgáló nyomástartó berendezés.

1.9. Telepítési távolság: a töltőállomás építményei között megengedett legkisebb távolság.

1.10. Töltés: a kimérőszerkezeten keresztül az autógáz zárt rendszerű továbbítása belső égésű motor e célra kialakított tartályába.

1.11. Töltőhely: az autógázzal üzemelő jármű számára biztonságos töltés céljára megfelelően kialakított terület.

1.12. Védőtávolság: a töltőállomás építményei és a szomszédos építmények vagy a természetes környezet egyes elemei között megengedett legkisebb távolság.

1.13. Föld feletti tárolótartály: a környezeti terep szintjén vagy afelett, a szabadtérben elhelyezkedő tartály.

1.14. Földdel fedett tárolótartály: legalább 0,5 m rétegvastagságban földdel vagy homokkal takart, földfelszín felett vagy részben földfelszín alatt elhelyezett tartály, abban az esetben is, ha az egyik edényfeneke nem takart, de ez az edényfenék tűzterhelés ellen védett.

1.15. Földbe süllyesztett tárolótartály: legalább 0,5 m rétegvastagságban földdel vagy homokkal takart földfelszín alatti tartály.

 

2. A töltőállomás létesítésének követelményei

2.1. A töltőállomás nyomástartó berendezésének meg kell felelnie a gyártásakor hatályos jogszabály előírásainak.

2.2. Az üzembe helyezére alkalmas töltőállomás összeszerelése, ha nem tartozik a nyomástartó berendezések és rendszerek gyártásra vonatkozó előírások hatálya alá, az összeszerelést a nyomástartó rendszerek műszaki-biztonsági előírásai szerint kell végezni.

3. Elhelyezés, telepítés

3.1. Általános előírások

3.1.1. A föld feletti autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése

a) A tároló egységet méretezett szilárdságú, legalább 2 óra tűzállósági határértékű tartószerkezeten kell elhelyezni.

b) A tartály alatt vízszintes, nem éghető anyagú, a környező talajszinttől legalább 0,15 m-rel kiemelkedő, a berendezés függőleges vetületét minden irányban 0,5 m-rel túlnyúló, sztatikus feltöltődést nem okozó, szilárd burkolatot kell kialakítani.

c) Az autógáz tároló egységet, legszélső pontjától vízszintes irányban mért legalább 3 m távolságban nem éghető anyagú, átszellőzést biztosító, legalább 1,5 m magas, zárható kerítéssel kell elkeríteni. Zárt területen létesülő töltőállomás esetében védőkorlát, lánckorlát is alkalmazható, vagy az elkerítéstől el lehet tekinteni, ha az illetéktelen hozzáférés más módon megakadályozható.

d) A 3 m távolságon belül a tároló egységen kívül más berendezést, eszközt, anyagot nem lehet elhelyezni.

3.1.2. A nyomáshatároló szelep hatósugarába nem kerülhet olyan berendezés, amely veszélyt okozhat.

3.1.3. A kimérőszerkezetet a közlekedési út szintjétől legalább 0,1 m-rel magasabban, és az úttest szélétől legalább 0,3 m távolságra, szilárdan rögzítve kell elhelyezni.

3.1.4. A kimérőszerkezetnek rendelkeznie kell a mérésügyi típusvizsgálat eredményeként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott érvényes hitelesítési engedéllyel és tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal.

3.1.5. A kimérőszerkezet csak szabadban helyezhető el.

3.1.6. A telepítési és védő távolságok

a) Az autógáz töltőberendezés részegységei és a szomszédos létesítmény egymáshoz legközelebb eső föld feletti pontjai között a következő telepítési és védőtávolságokat kell alkalmazni.

A telepítési távolságokat a következő táblázat határozza meg:

 

Telepítési távolságok
  Autógáz kimérő-
szerkezet
(m)
Kompresszor állomás, sűrített földgáztároló tartály
(m)
Föld feletti cseppfolyós gáz tároló egység
(m)
Földdel fedett cseppfolyós gáz tároló egység
(m)
Földbe süllyesztett cseppfolyós gáz tároló egység
(m)
A töltőállomás egyéb épületeinek nyílászárói
5
10
5
5
5
Autógáz kimérőszerkezet
-
1
1
1
1
PB-palack tároló
5
10
15
10
5

 

A védőtávolságokat a következő táblázat határozza meg:

 

Védőtávolságok
  Autógáz kimérő-
szerkezet
(m)
Kompresszor állomás, sűrített földgáztároló tartály
(m)
Föld feletti cseppfolyós gáz tároló egység
(m)
Földdel fedett cseppfolyós gáz tároló egység
(m)
Földbe süllyesztett cseppfolyós gáz tároló egység
(m)
Nem a töltőállomáshoz tartozó A és B tűzveszélyességű építmény
15
15
20
15
10
Nem a töltőállomáshoz tartozó C–E tűzveszélyességű építmény nyílászárója
5
10
15
10
5
Tömegtartózkodásra szolgáló nagy forgalmú épület bejárata
30
30
30
25
20
Talajszint alatti létesítmény nyílása 5 1
5
5
5
Közforgalmú vasúti vágány 20
20
20
15
10
Vontató-, ipari- és rakodó-
vágány, tömegközlekedési villamos vágány
10
15
15
10
10
Közforgalmú út, járda, kerékpárút széle 5
10
10
5
5
Üreg nem gáztömör nyílása, nyitott mélyedés 5
1
5
5
5
2 m-nél magasabbra növekedő vagy nőtt növényzet 5
5
5
5
5

 

b) Az a) pontban meghatározott telepítési távolság felét lehet alkalmazni a szomszédos föld feletti építmény, a 2 m-nél magasabbra növekedő vagy nőtt növényzet, valamint a tároló egység között, ha a tároló egység föld feletti vízszintes vetületén minden irányban 1 m-rel túlnyúló, 2,5 óra tűzállóságú védőfalat létesítenek, amely a tároló egységtől legalább 1, de legfeljebb 2 m távolságban helyezkedik el.

c) Az a) pontban meghatározott telepítési távolság felét lehet alkalmazni a szomszédos üreg nyílása, nyitott mélyedés, valamint a cseppfolyós gáz tároló egység aknája között, ha a föld feletti rész vízszintes vetületén mindkét irányban 3 m-rel túlnyúló, legalább 0,4 m magas gázterelő falat vagy töltést létesítenek, amely az aknától legalább 1, de legfeljebb 2 m távolságban helyezkedik el.

3.1.7. A töltőállomást úgy kell kialakítani, hogy területén a közlekedés ne veszélyeztesse a kimérőszerkezetet és a nyomástartó berendezést.

3.2. Cseppfolyós gáz autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése

3.2.1. Tárolótartályt

a) föld felett, földdel nem fedett,

b) föld felett, földdel fedett,

c) földbe süllyesztett

kivitelben lehet elhelyezni.

3.2.2. A szivattyút és a szerelvényeket föld felett vagy földbe süllyesztett aknában lehet elhelyezni.

3.2.3. A tárolótartály és a szerelvények aknájának folyadékzáró kivitelűnek kell lennie. A csővezetékeket az akna falán úgy kell átvezetni, hogy a folyadékzárást a hőtágulás ne befolyásolja.

3.3. Sűrített földgáz autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése

3.3.1. A tárolótartály csak föld felett helyezhető el.

3.3.2. A szerelvények aknájának a talaj- és csapadékvíztől védett, nem éghető anyagúnak kell lennie.

3.4. A cseppfolyós gáz és a sűrített földgáz töltőberendezés tűzvédelme, robbanásveszélyes terei

3.4.1. A töltőberendezés

a) föld feletti tartálya közelében 1 db legalább 55A, 233B,

b) földdel takart tartályának dómaknája, és a földbe süllyesztett tároló tartályának föld felett elhelyezett szerelvényei mellett 1 db legalább 34A, 144B,

c) kimérőszerkezete mellett 1 db legalább 34A, 144B,

C egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

3.4.2. A lefejtő akna közvetlen közelében és a földdel takart tartály dómaknája mellett, továbbá a föld feletti, földdel nem fedett tartály közvetlen közelében vagy a nyomástartó berendezés kerítésének ajtójára szembetűnő módon, mindig olvasható állapotban tartott 630x400 mm-es nagyságú fémlemezből készített, fehér alapon 35 mm széles, vörös szegéllyel ellátott, fekete színű betűkkel írt: „TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” szövegű tűzvédelmi előírást tartalmazó táblát, alatta pedig a nemzetközi piktogram képét kell elhelyezni. A nyomástartó berendezés kerítés bejárati ajtajára el kell helyezni az „IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” szövegű tiltó táblát is.

3.4.3. Zóna besorolások

a) A 0-ás zónába tartozik

aa) a tárolótartályok belső tere,

ab) a technológiai egységek, csővezetékek belső tere,

ac) a kimérőszerkezet belső tere.

b) Az 1-es zónába tartozik

ba) a cseppfolyós gáz tárolótartály legfelső pontjától mért 1 m magasságban lévő vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 3 m távolságban lévő függőleges felületekkel határolt tér,

bb) a kimérőszerkezet burkolatától minden irányban mért 0,2 m távolságon belüli tér,

bc) a dómakna, szerelvényakna belső tere,

bd) a cseppfolyós gáz tárolótartály nyomáshatárolójának lefúvó nyílását beborító, a nyílásban lévő középpontú 1 m sugarú félgömb, valamint a félgömb függőleges vetülete által alkotott tér,

be) a cseppfolyós gáz autógáz tároló egység dómaknája, szerelvényaknája,

bf) a cseppfolyós gáz szivattyú legfelső pontjától mért 0,5 m magasságban lévő, vele azonos hosszúságú, tengelyével párhuzamos vízszintes egyenes, valamint a legszélesebb pontjainak függőleges vetületétől a talajszinten vízszintes irányban a tömszelence felőli oldalon mért 1 m, a többi oldalakon 0,5 m távolságot összekötő felületekkel határolt tér,

bg) a sűrített földgáz nyomástartó berendezés legfelső pontjától mért 3 m magasságban lévő, vele egyező méretű vízszintes sík, és a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 1 m távolságban lévő függőleges felületekkel határolt tér,

bh) a kompresszor állomás belső tere, valamint a kompresszor állomás legfelső pontjától mért 3 m magasságban lévő vízszintes sík, és a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 1 m távolságban lévő függőleges felület által határolt tér.

c) A 2-es zónába tartozik

ca) a cseppfolyós gáz autógáz tároló egység dómaknája, szerelvényaknája, tárolótartálya föld feletti szerelvénye legfelső pontjaitól mért 1 m magasságban lévő vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól mért 3 m távolságban lévő függőleges felületekkel határolt tér,

cb) a cseppfolyós gáz szivattyú legfelső pontjától mért 1 m magasságban lévő vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban a tömszelence felőli oldalon mért 2 m, a többi oldalakon 1 m távolságban lévő vonalat összekötő felületekkel határolt tér,

cc) a sűrített földgáz nyomástartó berendezés legfelső pontjától mért 4 m magasságban lévő vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól mért 3 m távolságban lévő függőleges felületekkel határolt tér,

cd) a kompresszor állomás belső tere, valamint a kompresszor állomás legfelső pontjától mért 4 m magasságban lévő vízszintes sík, és a legszélesebb pontjainak függőleges vetületétől a talajszinten vízszintes irányban mért 3 m távolságban lévő függőleges felület által határolt tér.

3.5. A cseppfolyós gáz és a sűrített földgáz töltőberendezés villamos követelményei

A kimérőszerkezet közelében olyan vészleállító kapcsolót kell elhelyezni, amely megszakítja a szivattyú vagy a kompresszor áramellátását, és elzárja a nyomástartó berendezés, valamint a kimérőszerkezet közötti csővezetéket. A vészleállító kapcsolónak jól látható és hozzáférhető helyen kell lennie, és egyértelmű felirattal kell megjelölni.

3.6. Egyéb gáz töltőberendezés elhelyezése, telepítése

A felhasználásra kerülő gázüzemanyag tulajdonságai figyelembevételével a 3.1–3.5. pontok előírásait kell alkalmazni.

4. Üzemeltetés

4.1. Az autógáz lefejtése

4.1.1. A tárolótartályba autógázt lefejteni csak a lefejtőhelyre beállt tartályos szállító járműről szabad.

4.1.2. A lefejtés ideje alatt a töltőállomás kezelőjén kívül a tartályos jármű személyzete is köteles a lefejtés helyén állandó felügyeletet tartani.

4.1.3. Az autógáz lefejtésekor a kiszolgálást szüneteltetni kell. Az autógázt szállító közúti tartályos jármű lefejtő csonkjának 10 m-es körzetébe csak a kezelőszemélyzet tartózkodhat.

4.1.4. Az autógázt szállító közúti tartályos jármű lefejtésekor a töltőállomáson üzemanyagot szállító más tartályos jármű nem tartózkodhat.

4.2. Az autógáz töltése

4.2.1. Autógázt tölteni csak e célra kialakított tartályba, palackba lehet az után, hogy a motort leállították, és a járművet a kézifék behúzásával elgurulás ellen rögzítették.

4.2.2. Gázpalackot tölteni tilos.

4.3. A töltőállomás működtetése

4.3.1. A töltőállomás nyitva tartásának ideje alatt az érvényes műszaki-biztonsági előírások teljesítését igazoló iratokat, engedélyeket a töltőállomáson kell tartani, és az ellenőrzést végző hatóság részére hozzáférhetővé kell tenni.

4.3.2. A töltőállomás üzembentartója felelős a töltőállomás kezelői képesítési feltételeinek megfelelőségéért.

4.3.3. A töltőállomás kezelését csak antisztatikus egyéni védőeszközben szabad végezni. Töltéskor védőkesztyűt kell használni.

4.3.4. Autógáz szivárgás észlelése esetén a töltőállomást azonnal üzemen kívül kell helyezni, és az elektromos hálózatról le kell választani. Ismételten üzembe helyezni csak a hiba – szakszervizzel történő – elhárítása után szabad.Érdekel a Tudástár többi írása is >