A kormány is a CNG technológia mellett áll


2011. november 08.   |   Írta: Késmárki Mátyás


A CNG üzemű járművek elterjedésének általában korlátokat szab az infrastrukturális és technológiai beruházások komoly forrásigénye. Idén októberben azonban a Magyar Kormány egy határozat (1330/2011. (X. 12.) ) formájában is kifejezte a CNG technológia melletti elkötelezettségét.

15.2 K+F a CNG (sűrített földgáz) üzem elterjesztésére a közszolgáltatásokban:A hagyományos dízelüzemű gépjárművek sűrített földgáz üzemre történő átállítása nemcsak a levegőszennyezés csökkenését eredményezi, de a zajkibocsátásra is kedvező hatással van.

A határozat célja

A cél a közszolgáltatásban üzemelő járművek CNG üzemre történő átállásának elősegítése. Az átállás a jelenlegi járműpark jó állapotú, műszaki akadályokat a CNG átállás tekintetében nem támasztó járművek tekintetében releváns. A CNG üzemre átállás e járműveknél a meghajtómotor és a teljes hajtóanyag-ellátó rendszer cseréjét jelenti.

A kezdet: a városi autóbusz-állomány átalakítása


Első körben a városi/elővárosi autóbusz-állomány mind teljesebb körének átalakítása valósulhat meg, második körben pedig a kommunális üzem járműveinek bevonása, végül a taxik gázüzemre átállítása. A meglévő CNG park szélesítésére van szükség, illetve a közszolgáltatást be kell vonni a CNG üzembe, ahol erre lehetőség van.

A CNG üzem elterjedésének elősegítése érdekében:

  • Át kell tekinteni az infrastruktúra kiépítésének költségcsökkentési lehetőségeit, a lehetséges támogatási mechanizmusokat;
  • A CNG hajtóanyag kedvezményes jövedéki adó kulcsát (0%) a jövőben is fenn kell tartani;
  • Ki kell dolgozni a vonatkozó támogatási formákat és eljárásrendeket, továbbá meg kell határozni a támogatás alapjaként szolgáló műszaki követelményrendszert;
  • Vizsgálati programot kell kidolgozni az infrastruktúra kiépítés költségcsökkentési lehetőségeinek feltárására.

Felelős:

  • Közlekedésért felelős miniszter
  • Környezetvédelemért felelős miniszter
  • Gazdaságpolitikáért felelős miniszter

Határidő:

2012-től folyamatosan, a források rendelkezésre állásának függvényében

Az intézkedés költségkihatásai:

  • Közvetlen: Az intézkedésnekközvetlen pénzügyi költsége kb. 15 millió forint.

  • Közvetett: Közvetett költségvetési vonzata a támogatási rendszer kialakításának és működtetésének van. Az Intézkedési Program nem számol az infrastruktúra megteremtésének költségeivel, miután ezek az energiaszolgáltató piacbővítési költségei közé tartoznak. Az infrastruktúra kialakításához abban az esetben célszerű támogatást adni, ha az átállás flottaszinten valósul meg. A megvalósítási költségek lehetséges legnagyobb kihatásait a közlekedési szolgáltatónál jelentkező járműbeszerzési és/vagy üzemeltetési költségek jelentik. A központi támogatás esetében két lehetőség kínálkozik, egyrészt a járműbeszerzés/átalakítás támogatása (egyszerre jelentkező teher) és/vagy az üzemeltetés támogatása (hosszú távra elosztott teher), ezáltal ösztönzés a járműbeszerzésre. A CNG üzemű járművek beszerzési ára mintegy 50 000 euro többletköltséget jelent. A minimálisan gazdaságosan megvalósítható üzemnagyság kb. 100 jármű üzembeállítását jelenti (többletköltség mintegy 1,375 milliárd forint a flottára). Ehhez még hozzátevődik a karbantartó telephely gázbiztos kialakításának és felszerelésének költségei.

Az intézkedés PM10 szennyezés csökkentési potenciálja:

A CNG üzem esetén a PM10 szennyezés a gázolaj üzemhez képest 80%-kal csökken. Egy 100 darabos CNG flotta 100 huszonéves autóbusz kivonása mellett 3,9 tonna PM10 csökkenést eredményez.


Forrás és további információk:

 

 

Érdekel a többi CNG témájú hír is >